29
اسفند
Catia-Course-Events
کارگاه آموزشی آشنایی با اصول طراحی – انجمن علمی مهندسی مکانیک دانشگاه تهران
12:00 ق.ظ - 12:00 ق.ظ
تهران - امیر آباد

انجمن علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشکده فنی دانشگاه تهران ، به عنوان یک تشکل دانشجویی مستقل به منظور ارتقای سطح علمی دانشجویان دانشکده فنی...

1
آبان
ilamuni-96-1-catia-introductory-training-course-version-2017
دوره آموزشی کتیا مقدماتی (دانشگاه ایلام)
3:00 ب.ظ - 5:00 ب.ظ
ایلام - دانشگاه ایلام

13
مهر
Catia-Course-Events
دوره آموزشی کتیا پیشرفته
7:00 ب.ظ - 8:00 ب.ظ
ایران - ایلام

9
شهریور
Catia-Course-Events
دوره آموزشی کتیا مقدماتی
7:00 ب.ظ - 8:00 ب.ظ
ایران - ایلام

19
شهریور
ICDL
دوره آموزشی ICDL درجه 2
4:00 ب.ظ - 6:00 ب.ظ
ایران - ایلام

4
شهریور
AutoCad-Course-Events
دوره آموزشی اتوکد دو بعدی
6:00 ب.ظ - 7:00 ب.ظ
ایران - ایلام

18
شهریور
ICDL
دوره آموزشی ICDL درجه 2
4:00 ب.ظ - 6:00 ب.ظ
ایران - ایلام

3
مرداد
Catia-Course-Events
دوره آموزشی کتیا پیشرفته
5:00 ب.ظ - 7:00 ب.ظ
ایران - ایلام

10
خرداد
AutoCad-Course-Events
دوره آموزشی اتوکد دو بعدی
3:00 ب.ظ - 5:00 ب.ظ
ایران - ایلام

1
مرداد
AutoCad-Course-Events
دوره آموزشی اتوکد دو بعدی
6:00 ب.ظ - 8:00 ب.ظ
ایران - ایلام

3
تیر
Catia-Course-Events
دوره آموزشی کتیا مقدماتی
5:00 ب.ظ - 7:00 ب.ظ
ایران - ایلام